06-09-2015 10:01 | Door: Fitria Jelyta

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt vanaf 2016 € 6 mln beschikbaar voor de verduurzaming en energiebesparing van sportaccommodaties. 

De subsidieregeling vergoedt onder meer de verduurzaming van gebouwinstallaties als verwarming, ventilatie en verlichting van sportlocaties. Vanaf januari 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen de subsidie aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De RVO.nl stelt jaarlijks maximaal € 125.000 beschikbaar per subsidieaanvraag. Het subsidiebudget van € 6 mln zal naar schatting voldoende zijn voor 400 aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor investeringen vanaf € 3000. Daarnaast wordt het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor leningen om de verduurzaming te financieren.

Enkele sportclubs hebben al stappen genomen om energie te besparen. Zo beschikt het clubgebouw van voetbalclub Arsenal in Amsterdam over 140 zonnepanelen en LED-verlichting, waardoor de elektriciteitsrekening halveerde. Volgens de RVO.nl is er bij de meeste clubs nog veel te winnen. Ook energiebedrijf Nuon spoorde sportclubs eerder al aan werk te maken van verduurzaming.

Energieadvies

De RVO.nl rekent een subsidiepercentage van 30 procent op de aanschafprijs van energiezuinige installaties. Voor sportstichtingen is het percentage 15 procent. Bij de subsidiepercentages zijn de arbeidskosten voor installatie niet inbegrepen. De RVO.nl verhoogt de subsidie met € 500 wanneer sportclubs ook een energieadvies aanvragen. 

De nieuwe subsidieregeling komt min of meer in de plaats van de Ecotax. Met deze regeling konden sportclubs tot 2015 de betaalde energiebelasting terugvragen. 

Bron: RVO | Foto: 24oranges.nl, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)