24-09-2015 09:17 | Door: Fitria Jelyta

TNO heeft onderzoek gedaan naar de effecten van vervanging van woningen op de realisatie van de Nederlandse energiedoelstellingen. Hieruit blijkt dat vervangende nieuwbouw energiezuiniger is dan renovatie.

Uit het onderzoek blijkt dat vervangende nieuwbouw een energiebesparing oplevert van 47,1 procent ten opzichte van renovatie. Het renoveren van woningen met een E-, G- of F-label levert volgens TNO een energiebesparing op van 32,4 procent.

Door alleen woningen van wooncorporaties te vervangen, is een energiebesparing van 37,9 procent te behalen. Daarnaast leidt het vervangen van oude woningen door energieneutrale nieuwbouw in 2050 tot een extra energiekostenbesparing van in totaal € 27,4 mrd. 

Ook blijkt dat vervangende nieuwbouw de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) met € 45 mrd verbetert. Om de besparingen door vervangende nieuwbouw te realiseren is tot 2050 een extra investering van in totaal € 145,1 mrd nodig. 

Stimuleringsmaatregelen

Volgens TNO zijn de bezwaren voor nieuwbouw minder van toepassing, omdat vernieuwende bouwconcepten zowel de bouwkosten als de doorlooptijd van vervanging verminderen.

De onderzoeksorganisatie zegt dat overheidsprogramma’s en stimuleringsmaatregelen meer aandacht moeten besteden aan vervangende nieuwbouw. Zo kan de overheid aanvullende maatregelen als slooppremie en fiscaal voordeel voor energieneutrale woningen beschikbaar stellen.

TNO deed het onderzoek in opdracht van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw. Het onderzoeksrapport is inmiddels overhandigd aan de voorzitter van het Commissie Borging Energieakkoord van de Sociaal-Economische Raad (SER). 

Bron: TNO | Foto: TNO, fotograaf: Alfons Klaasse Bos (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)