28-09-2015 12:18 | Door: Fitria Jelyta

Met het projectplan Energiereductie Tunnels wil het kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ruimtegebruik alle bestaande en nieuwe tunnels in Nederland  energiezuiniger maken.

Het kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ruimtegebruik (COB) werkt samen met het Knooppunt Innovatie Electrotechniek Nederland (KIEN) om het projectplan Energiereductie Tunnels te realiseren.

De stichtingen verwachten de energiebehoefte van alle bestaande en nieuwe tunnels in Nederland met 48 procent te reduceren. Dit draagt bij aan de beleidsdoelstelling van Rijkswaterstaat om in 2020 een CO2-reductie van 20 procent, ten opzichte van 2009, te behalen.

Volgens het COB bestaat de volledige infrastructuur van een tunnel uit een aantal systemen, die ieder bijdragen aan het hoge stroomgebruik in tunnelomgevingen. Zo zijn er verlichting- en ventilatiesystemen die samen het zicht en de luchtkwaliteit in de tunnel onder alle omstandigheden op peil moeten houden. 

Duurzame tunnel

COB heeft eerder met TU Delft en KIEN een expertteam samengesteld om de duurzaamheidsaspecten van de Rotterdamsebaan-tunnel te realiseren. Het expertteam leverde een inspiratiedocument voor de duurzame tunnel tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg en de centrumring van Den Haag.

Volgens het expertteam is de Rotterdamsebaan internationaal de norm voor duurzame tunnels en het startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe tunnels. Zo moeten de toe- en afritten van de tunnel verwarmd worden door buisjes in het asfalt.

Als warmtebron kan de restwarmte uit de ventilatielucht van de tunnel benut worden met behulp van een luchtwaterwarmtewisselaar. Zo hoeft de constructie bij bevriezing niet te worden bestrooid met zout. Volgens het expertteam, is dit beter voor het milieu en voor de levensduur van de constructie.

Expertteam

Stichting COB wil een soortgelijk expertteam samenstellen voor het project Energiereductie Tunnels.

“Een expertteam van wetenschappers vanuit de TU Eindhoven, TU Delft en Universiteit Twente zal onder begeleiding van het COB een onderzoeksagenda voor de lange termijn opstellen,” zegt Karin de Haas, coördinator speciale projecten, kennis en communicatie bij het COB. “Dit expertteam zal worden gevoed door een innovatietafel, een gezamenlijk initiatief van KIEN, de FEDET en UNETO-VNI.”

Bron: KIEN, Cobouw | Foto: Alan Stark, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)