28-09-2015 18:15 | Door: Fitria Jelyta

De gemeente Rotterdam heeft in het Rotterdamse Buizengat het eerste drijvende eiland onthuld. Het eiland moet de waterkwaliteit in de stadshavens verbeteren en de vispopulatie laten groeien.

De gemeente Rotterdam werkt samen met Rijkswaterstaat en het bedrijf Urban Green in het project Drijvend Groen om drijvende eilanden te realiseren. Het project moet de waterkwaliteit in de Rotterdamse haven voor vissen en macrofauna verbeteren, waardoor de vispopulatie zal groeien.

Het eerste drijvende eiland is inmiddels opgeleverd. Wanneer uit de monitoring van de visstand blijkt dat het eiland een positieve bijdrage aan de vispopulatie levert, zal de gemeente meerdere eilanden in de Rotterdamse Stadshavens plaatsen. De komende twee jaar brengt de gemeente de toename van de vispopulatie en macrofauna in kaart.

Het drijvende park bestaat uit decoratieve beplanting en waterplanten. Naast het verbeteren van de waterkwaliteit, moet het eiland de ruimtelijke ordening in de versteende havenbekkens van Rotterdam verbeteren.

Drijvende eiland Rotterdam

Creatief en innovatief

Volgens Rijkswaterstaat leidt het creëren van natuurlijke oevers tot een betere kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren. “Door gebruik te maken van creatieve en innovatieve ideeën die zich aandienen, wordt hier nu een unieke proef gedaan, die als het succesvol blijkt te zijn grootschaliger kan worden toegepast", zegt Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat.

De gemeente Rotterdam heeft eerder een drijvend eiland ontwikkeld dat plastic afval uit de Nieuwe Maas verzamelt. Dit moet voorkomen dat het plastic afval de zee instroomt. Tegelijkertijd dient het afval als bouwstof voor het drijvende eiland met beplanting. 

Bron: Rijkswaterstaat | Foto: Rijkswaterstaat (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)