01-10-2015 09:10 | Door: Fitria Jelyta

De bouwsector houdt zich aan de gemaakte afspraken om radioactieve straling in nieuwbouwwoningen niet te laten toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het RIVM heeft in 2013 en 2014 ruim 2.500 Nederlandse woningen vanaf bouwjaar 1930 onderzocht. Hieruit blijkt dat de woningen die vanaf het jaar 2000 zijn gebouwd, een gemiddelde radonconcentratie hebben die 20 procent lager is dan het landelijk gemiddelde.

Daarnaast zijn de concentraties van de radioactieve stoffen radon en thoron in Nederland lager ten opzichte van andere Europese landen. Het nieuwe onderzoek toont aan dat de bouwsector aan de gemaakte afspraken voldoet om radioactieve straling in nieuwbouwwoningen niet te laten toenemen.

Het RIVM heeft concentraties van radon en thoron in Nederlandse woningen gemeten. Deze radioactieve edelgassen ontstaan op natuurlijke wijze in de bodem onder de woning. Dit zorgt er voor dat de gassen in woningen terechtkomen en aan zwevende stofdeeltjes hechten.

Gezondheidsrisico

Bij inademing blijven de radioactieve stoffen achter in de longen en geven straling af. Volgens het RIVM leidt het gemeten concentraties radon en thoron tot 400 gevallen van longkanker per jaar. Met name rokers hebben een hoog risico op hun gezondheid bij inademing van radon en thoron.

Om de hoeveelheid radon en thoron in huis te verminderen, adviseert Vereniging Eigen Huis om een woning 24 uur per dag te ventileren. Uit het onderzoeksproject Monicair is echter gebleken dat woningventilatiesystemen in de praktijk verschillend presteren.

Zo adviseert het consortium van de ventilatie-industrie, kennisinstituten en adviesbureaus dat de overheid scherpere regels kan stellen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. 

Bron: RIVM | Foto: M. Appelman, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)