19-10-2015 07:35 | Door: Fitria Jelyta

De gemeente Amsterdam start met een grootschalig duurzaamheidsonderzoek naar de vastgoedsector. Hiermee wil de gemeente kansen realiseren op het gebied van duurzaamheid in kantoorvastgoed.

Het onderzoek gaat minimaal 2 miljoen vierkante meter kantorenvastgoed in Amsterdam beoordelen op duurzaamheid. Samen met Utrecht, Den Haag en Rotterdam wil de gemeente een groot deel van de kantorenvoorraad in kaart brengen. Zo neemt de G4 het initiatief om gebouweigenaren en eindgebruikers te betrekken bij landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Deelnemers van het onderzoek krijgen het komende half jaar hulp in het uitvoeren van een Breeam-NL In-Use self-assesment. Kantoorgebouwen en instellingen uit het hoger onderwijs kunnen onder meer gebruikmaken van praktische werksessies en een telefonische helpdesk bij het uitvoeren van de vragenlijst.

De Breeam-onderzoeksmethode kijkt naar het energiegebruik van gebouwen, maar ook naar toepassen van duurzame bouwmaterialen en de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Met de methode kunnen kantoorgebouwen scoren op negen categorieën: energie, transport, water, materialen, afval, ecologie, vervuiling, gezondheid en management.

Inzicht in duurzame kantorensector

Het duurzaamheidsonderzoek voor kantoorvastgoed wordt uitgevoerd door BBN adviseurs in opdracht van de Amsterdamse gemeente. Volgens de gemeente biedt het onderzoek de deelnemende bedrijven inzicht in hun eigen positie ten opzichte van andere deelnemers.

Daarnaast kan het mogelijkheden bieden voor verdere verduurzaming van de kantorensector. Het grootschalige onderzoek moet het mogelijk maken om de kansen en knelpunten voor verdere verduurzaming gezamenlijk aan te pakken. 

Bron: Gemeente Amsterdam | Foto: Metro Centric, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)