27-10-2015 18:31 | Door: Chris Thijssen

De Nederlandse bloembollensector heeft zijn totale energieverbruik de afgelopen 5 jaar met 23,6 procent verlaagd. De CO2-uitstoot verminderde met 27,1 procent.

Dat meldt de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KVAB). De bloembollensector wist de afgelopen vijf jaar flink te besparen, terwijl de productie, kwaliteit en gezondheid van bloembollen verbeterden.

Het totale energieverbruik van de Nederlandse bloembollensector daalde de afgelopen 5 jaar met ruim 270.000 megawatt. Dat is een vermindering van 23,6 procent. Het aandeel zelf opgewekte duurzame energie steeg in de totale sector naar 9,5 procent. De CO2-uitstoot daalde in de gehele sector met 27,1 procent.

Bij de teelt nam het energieverbruik per hectare met 18,1 procent af. Bij de broeierij was er een daling van 41,2 procent per duizend stuks.

De cijfers zijn volgens de KAVB fors hoger dan met de Rijksoverheid is afgesproken.

Energieneutraal in 2020

De Nederlandse bloembollensector maakt sinds 1995 zogeheten Meerjarenafspraken Energie met de Rijksoverheid. Zo is afgesproken dat de sector jaarlijks 2,2 procent minder energie verbruikt en 0,4 procent meer duurzame energie opwekt. Daarnaast moeten nieuwe bedrijven in 2020 energieneutraal zijn.

Om deze doelstellingen te behalen, werkt de KAVB nauw samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en ondernemers in de sector.  

De KAVB ziet voldoende mogelijkheden om verder te gaan op de ingeslagen weg. De organisatie wil met EZ en RVO.nl afspraken maken over de periode tot 2030, inclusief een investeringsprogramma voor projecten.

Bron: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur | Foto: Roman Boed, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)