12-11-2015 13:12 | Door: Chris Thijssen

Bij 14,4 procent van de Nederlandse varkens- en pluimveebedrijven liggen zonnepanelen op het dak. Op pluimveebedrijven zijn procentueel gezien de meeste zonnepanelen aanwezig.

Dat blijkt uit de HokdierScanner 2015 van agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect. Tijdens de jaarlijkse telefonische inventarisatie benaderde het bureau zo’n 4.000 Nederlandse varkenshouders en pluimveehouders met vragen over bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en investeringsplannen.

Bij de varkenshouders werden bedrijven met minimaal honderd fokzeugen en/of vijfhonderd vleesvarkens benaderd. Van de pluimveehouders zijn bedrijven bevraagd met minimaal 10.000 leghennen, 15.000 vleeskuikens en/of 5.000 stuks overig pluimvee.

Uit de inventarisatie blijkt dat op de daken van 14,4 procent van alle varkens- en pluimveebedrijven in Nederland zonnepanelen aanwezig zijn. 19,2 procent van de pluimveehouders heeft zonnepanelen op de staldaken liggen, ten opzichte van 11,7 procent van de Nederlandse varkenshouders.

Investeren in zonnepanelen

AgriDirect vroeg de veehouders ook naar hun toekomst- en investeringsplannen. Uit de resultaten blijkt dat 12,1 procent van de varkens- en pluimveehouders plannen heeft om te investeren in zonnepanelen. Hiermee lijkt de daling die zich de afgelopen twee jaar voordeed volgens het onderzoeksbureau gestabiliseerd.

Tot slot wil 13,3 procent van de pluimveehouders graag zonnepanelen aanschaffen, zo blijkt uit het onderzoek. Bij de varkenshouders ligt dit percentage op 11,5 procent.

Zonne-energie bij melkveehouders

Eerder dit jaar bleek dat ook bij 14,4 procent van de Nederlandse melkveehouderijen zonnepanelen op de staldaken liggen. Het percentage is daarbij het hoogst bij bedrijven met meer dan honderd koeien.

In tegenstelling tot varkens- en pluimveehouders daalde de investeringsbereidheid van melkveehouders wel. Waar in 2012 nog 20,5 procent plannen had voor de aanschaf van zonnepanelen, wil nu 12,6 procent investeren.

Bron: AgriDirect | Foto: Kate Ausburn, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)