08-12-2015 10:29 | Door: Chris Thijssen

De Texelse bollenteler Hans Smit zet een proef met zelfvoorzienende zoetwaterberging van de provincie Noord-Holland voort. Zo kan de teler in droge periodes zijn land beregenen.

De provincie Noord-Holland startte de proef met een zelfvoorzienend zoetwatersysteem drie jaar geleden. Hiervoor werkt de provincie samen met bollentelers Hans Smit in Texel en Jan-Willem Apeldoorn in Schermerpolder. Verder zijn organisaties als Antea Group, DLVPlant, Acacia Water en Alterra-Wageningen UR betrokken.

Het doel van de proef was economische schade door verzilting en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen door als bollenteler zelf te voorzien in zoetwater. Op Texel kan, in tegenstelling tot percelen op het vaste land, geen zoetwater van elders worden ingelaten.

Daarnaast mag er op het eiland niet worden beregend, omdat zoetwater schaars is. Zoetwater dat van het eigen perceel afkomstig is, mag wel worden ingezet voor beregening. Dat maakt zelfvoorziening interessant voor de bollenteelt op het eiland.

Waterbehoefte in droge periodes

Met het zoetwatersysteem ving Smit op zijn perceel en het dak van de schuur gedurende drie jaar regenwater op via drainagebuizen in een bassin. Door dit water efficiënt te gebruiken, kon de teler in die periode aan zijn eigen waterbehoefte voor open bollenteelt voldoen in droge perioden.

Nu blijkt dat het systeem werkt, zet Smit het gebruik van het systeem voort. De teler heeft het bassin van de provincie overgenomen en gaat op een naburig perceel uitbreiden met het inbrengen van zoetwater via druppelslangen.

Volgens de provincie tonen ook andere agrariërs interesse. Zo realiseert een teler op een ander perceel op Texel een systeem dat is geïnspireerd op deze proef.

Om te berekenen of de investering in een zelfvoorzienend zoetwatersysteem rendabel is, kunnen telers een digitale rekenhulp gebruiken. De hulp, ontwikkeld door de provincie in samenwerking met Antea Group en Acacia Water, geeft telers inzicht in de mogelijkheden van een zelfvoorzienend zoetwatersysteem voor hun bedrijf.

Bron: Provincie Noord-Holland