08-12-2015 12:18 | Door: Chris Thijssen

Vergeleken met andere landen verbruikt de Nederlandse landbouw relatief weinig zoetwater. Ontwikkelingslanden zijn de grootste agrarische zoetwaterverbruikers.

Dat blijkt uit het Too Little Too Much-rapport van ING Economisch Bureau over het zoetwaterverbruik in verschillende sectoren. De landbouw is met gemiddeld 844 liter per dollar toegevoegde waarde de grootste waterverbruiker wereldwijd. 

Het verschil tussen landen is echter groot. Zo blijkt Nederland een positieve uitzondering. De Nederlandse landbouw gebruikt 7,4 liter zoetwater per dollar toegevoegde waarde.

Circulair model voor waterverbruik

Vooral het verschil tussen agrarisch zoetwaterverbruik in ontwikkelde en ontwikkelingslanden is volgens het rapport groot. Zo is India een grote gebruiker, goed voor 28 procent van het wereldwijde waterverbruik. Andere landen die veel zoetwater verbruiken zijn onder meer Chili, Pakistan, Vietnam, Venezuela en de Filipijnen, met verbruikscijfers van meer dan 2.000 liter per dollar toegevoegde waarde.

De hoge verbruikscijfers tonen volgens ING Economisch Bureau aan dat er in ontwikkelingslanden geen serieuze prijs aan waterverbruik hangt, wat leidt tot verspilling en een lineair gebruiksmodel. Beprijzing die de echte economische waarde van water beter weerspiegelt, kan volgens het rapport leiden tot waterbesparing en een circulair model voor waterverbruik in de toekomst.

Bron: ING Economisch Bureau | Foto: Delaware Cooperative Extension, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)