11-01-2016 07:39 | Door: Chris Thijssen

De schadelijke effecten van elektrische pulsen op vissen en ongewervelden zijn niet groter dan bij de klassieke boomkorvisserij. Pulsvisserij is echter wel duurzamer.

Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Maarten Soetaert, onderzoeker van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent (UGent). Het gros van de Belgische vloot vist in de Noordzee met de boomkor, een type vistuig waarbij kettingen en klossen worden gebruikt om platvis en garnaal op te schrikken van de zeebodem.

Deze doorgaans zware vistuigen worden over de bodem gesleept, met in veel gevallen bodemberoering en een hoog brandstofverbruik als gevolg. Bovendien kunnen vissers met het tuig nauwelijks selectief zijn, waardoor er sprake is van veel ongewenste bijvangst.  

Pulsvisserij

Veel vissers, vooral Nederlandse, zijn daarom overgestapt naar pulsvisserij. Hierbij wordt het schrikeffect van de kettingen of klossen grotendeels vervangen door elektrische stimulatie door elektrodes in sleepnetten. Deze produceren elektrische pulsen die garnalen laten opspringen of tong laten verkrampen.

Hierdoor zijn de dieren ook zonder kettingen of klossen te vangen. Dit leidt tot minder bodemberoering en brandstofverbruik. Bovendien brengt de methode minder bijvangst met zich mee. In de Noordzee maken volgens de onderzoeker al bijna honderd vaartuigen gebruik van elektrische pulsen.

Nauwelijks schade

De bezorgdheid over schade door elektrische pulsen bij vissen en andere zeedieren zorgde tot nu toe echter voor terughoudendheid ten opzichte van de techniek. Onbekend was het effect op de overleving, het gedrag en de voortplanting van de bodemdieren die aan de pulsen zijn blootgesteld.

Met zijn onderzoek toont Soetaert aan dat dergelijke schade zelden voorkomt bij toepassing van pulsen, zoals nu in de praktijk gebeurt. Uit testen, waarin borstelwormen, garnalen, tong, kabeljauw en zeebaars zijn blootgesteld aan elektrische pulsen, bleek dat de schrikpuls niet of nauwelijks tot letsel leidt.

Volgens Soetaert zijn echter nog niet alle lange termijneffecten uitgeklaard en is vervolgonderzoek nodig. Desondanks noemt hij de resultaten veelbelovend.

Bron: Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek | Foto: FaceMePLS, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)