18-01-2016 07:58 | Door: Chris Thijssen

Het Nederlandse bedrijf Keydollar lanceert een mestscheider die witvlees-kalvermest efficiënt kan scheiden. Hiermee kunnen boeren hun mest gemakkelijker en goedkoper afzetten, stelt het bedrijf.

Mest van witvleeskalveren is vanwege de vette structuur moeilijk te scheiden met een standaard mestscheider. Met de nieuwe DryBed-mestscheider zegt het bedrijf Keydollar in Balk hiervoor een oplossing te bieden. Door een kunststof laag kan de scheider met persschroeven de dikke en dunne fracties in de mest van elkaar scheiden.

Hierdoor verlagen de afzetkosten van witvlees-kalvermest aanzienlijk, stelt het bedrijf. De afzet van deze mestsoort zou nu lastig zijn, omdat door een verhoogde ruwvoergift in de kalverveehouderij de fosfaatgehaltes in kalvermest zijn toegenomen. Afnemers geven daarom veelal de voorkeur aan rundveemest, die lagere fosfaatgehaltes bevat.

Meer fosfaat in kleiner volume

Uit analyses van Keydollar blijkt dat bij gebruik van de DryBed-mestscheider in de dikke fractie fosfaatgehaltes tot 15 gram per kilo haalbaar zijn. In de dunne fractie kan het fosfaatgehalte bovendien ‘behoorlijk’ worden verlaagd, stelt het bedrijf.

Door deze scheiding komt fosfaat in de dikke fractie in veel hogere concentraties voor dan in de dunne fracties. Zo kan een boer een grotere hoeveelheid fosfaat in een kleiner volume afvoeren. Dit maakt het voor hem goedkoper om zijn fosfaatoverschot te compenseren.

Bron: Keydollar | Foto: Keydollar (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)