25-01-2016 10:03 | Door: Aveline Bies

Onderzoekers aan de University of Illinois hebben een methode ontwikkeld waarbij ze onkruid wegspuiten met gruis. Dit kan tot 44 procent hogere teeltopbrengsten opleveren.

Dit schrijft Healthmedicinet. Met de methode blazen de onderzoekers onkruidplanten met behulp van een luchtcompressor en kleine hoeveelheden gruis weg. Voor het gruis kunnen verschillende materialen worden ingezet, zoals vergruisde walnootdoppen, maiskolfkernen of sojabonenmeel.

Door de techniek in het juiste groeistadium van onkruid toe te passen, wisten de onderzoekers de bladeren en stelen van de onkruidgewassen te beschadigen. In combinatie met plastic bodembedekking zou de methode de hoeveelheid onkruid met 69 tot 95 procent verminderen ten opzichte van percelen zonder onkruidbestrijding.

Tot 44 hogere opbrengst

De combinatie levert volgens de onderzoekers bij de teelt van gewassen bovendien dezelfde oogst op als bij methodes waarbij onkruid handmatig wordt verwijderd. Ten opzichte van teelt waarbij geen onkruidbestrijding plaatsvindt, was de opbrengst 33 tot 44 procent hoger, stellen de onderzoekers.

Het gruis maakt geen onderscheid tussen onkruid en gewas. Daarom biedt deze methode met name kansen voor gebruik bij de teelt van overgeplante gewassen die aanzienlijk groter zijn dan het onkruid. Wanneer de gewassen toch beschadigd raken door het gruis, zou dat volgens de onderzoekers geen invloed hebben op de oogst. 

Bron: Healthmedicinet | Foto: Soil-net, (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)