08-02-2016 07:47 | Door: Chris Thijssen

Een klimaatneutrale teelt van chrysanten is technisch binnen bereik. Verder onderzoek moet uitwijzen of de klimaatneutrale teelt ook economisch haalbaar is.

Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen UR Glastuinbouw, adviesbureau Delphy en verschillende telers. Deze partijen inventariseerden de meest veelbelovende maatregelen en berekenden op basis daarvan de besparing op elektriciteit voor warmte en belichting bij de teelt van chrysanten.

Daaruit blijkt dat met verschillende opties een gasverbruik van minder dan 10 kubieke meter per vierkante meter mogelijk is. De toepassing van een extra isolerend kasdek en isolerende schermen zouden hierbij de belangrijkste opties zijn. Daarnaast is het van belang dat telers anders omgaan met de klimaatinstellingen, stellen de onderzoekers.

Aardwarmte en warmtepomp

Ze berekenden ook dat het bij een lage elektriciteitsprijs en een hoge gasprijs het economisch interessant is om gebruik te maken van aardwarmte of een warmtepomp. Gebruik van een warmtepomp zou vooral interessant zijn in combinatie met luchtbehandelingskasten en warmteopslag in een aquifer, een watervoerende laag in bijvoorbeeld zand.

Maatregelen als antireflectiecoatings, diffuus glas, LED-belichting of een hoogspiegelende kasconstructie blijken het belangrijkst om elektriciteit te besparen voor belichting. Deze maatregelen vragen volgens de onderzoekers echter ook grote investeringen.

Onderzoek naar haalbaarheid

De onderzoekers verwachten dat ook laagdrempeligere maatregelen, zoals gewasstadium-afhankelijke belichting, tot een hogere energie-efficiëntie leiden. Van deze maatregelen is echter nog onvoldoende bekend hoe groot het effect is en of deze economisch rendabel zijn.

Om dat te onderzoeken, werken Wageningen UR Glastuinbouw, Delphy en telers aan een demonstratieproject waarin ze de meest veelbelovende maatregelen toepassen in een nieuw teeltconcept.

Uit een eerdere proef in Proeftuin Zwaagdijk bleek dat ook chrysantenteelt op water kan bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem. Hierbij zouden minder meststoffen en chemische gewasbescherming nodig zijn. 

Bron: Kas als Energiebron | Foto: Jean Jones, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)