17-02-2016 16:25 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

 

Een nieuwe machine voorkomt dat pootaardappelen tijdens het oogsten worden besmet met de Erwinia-bacterie. Het restproduct dat hierbij ontstaat kan dienen als grondstof voor verschillende industrieën.

De Erwinia-bacterie is een grote zorg voor pootgoedtelers. De bacterie wordt door overblijvende loof van de aardappelplanten over het land verspreid, met als gevolg besmetting van andere aardappelen. Volgens het innovatieplatform Greenlincs leidt dit tot een landelijke schade van miljoenen per jaar.

De Friese pootgoedteler Piet Hoekstra en het mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk hebben een prototype van een machine ontwikkeld die de bladeren direct van de aardappelen scheidt en voorkomt dat het loof op het land blijft liggen.

In een artikel van Greenlincs licht Hoekstra toe: “De besmetting vindt vooral plaats tijdens de loofvernietiging, de oogst en het sorteren. Vandaar dat ik samen met mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk heb nagedacht over het scheiden van de pootaardappel en het loof, om zo de besmettingsroute te doorbreken.”

Bladeren als grondstoffen

Om de overgebleven bladeren effectief te gebruiken werken Hoekstra en Van Dijk samen met diverse partijen, zoals ABC Kroos en hogeschool Van Hall Larenstein. Samen met deze partijen onderzoeken ze de mogelijkheden voor het opwaarderen van het loof tot grondstof voor bijvoorbeeld de chemische of farmaceutische industrie. Zo kan het restproduct geld opleveren.

De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat het loof bruikbaar is in diverse industrieën. Zo zien de bedrijven mogelijkheden voor de ontwikkeling van medicijnen. Voor de bladeren zien ze kansen als grondstof voor plastic, bio-laminaat, lijm en coatings. Daarnaast bieden de bladeren volgens de bedrijven mogelijkheden in de landbouw als natuurlijke verdelger van plantenziekten, maar ook als voeding voor aardappelen. 

Bron: Greenlincs | Foto: David Wright Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)