19-02-2016 14:46 | Door: Aveline Bies

Hydroponische landbouw in combinatie met verticale landbouw kan ontwikkelingslanden met weinig landbouwgrond en ongunstige klimaatomstandigheden om zelf in het eigen voedsel te voorzien.

Dit schrijft phys.org. Hydroponische landbouw gecombineerd met verschillende vormen van verticale landbouw kan per vierkante meter honderd keer meer opbrengsten genereren dan conventionele landbouw. Dit type landbouw leidt tot 90 procent minder kosten, hoewel de investering voor de infrastructuur duur is.

Biotechnoloog Nik-Othman Abdulah van de Malaysia University of Science and Technology beschrijft hoe de nieuwe combinatie van landbouwvormen het voedseltekort van Qatar kan omzetten in volledige voedselzelfvoorziening. Hierdoor kan het land de enorme importuitgaven voor voedsel verminderen. Deze bedroegen in 2014 $ 11 mrd.

De nieuwe vorm van landbouw is te installeren in kassen en in bestaande warenhuizen en gebouwen. Voordelen zijn bijvoorbeeld een lagere vatbaarheid van gewassen voor ziekten, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, het efficiënter toedienen van water en betere groei van gewassen.

Bron: Psyc.org | Foto: urbanheirlooms.net (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)