22-02-2016 12:29 | Door: Chris Thijssen

Op 7,8 procent van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven zijn zonnepanelen aanwezig. Van de glastuinders heeft 12,1 procent plannen om te investeren in zonnepanelen.

Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nederlandse GlastuinbouwScanner, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau AgriDirect. Tijdens een telefonische inventarisatie in het laatste kwartaal van 2015, beantwoordden ruim 1.900 Nederlandse glastuinders vragen over hun toekomst- en investeringsplannen.

Hieruit bleek dan bij 7,8 van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven energie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen. Dat is een toename ten opzichte van 2014, toen het percentage op 5,9 procent lag.

Met 10,8 procent is het hoogste percentage zonnepalen aanwezig op de glastuinbouwbedrijven met opkweekmaterialen. Kwekers van vaste planten kozen met 3,6 procent het minst voor zonnepanelen.

Investeren in zonne-energie

Uit de inventarisatie bleek verder dat 12,1 procent van de Nederlandse glastuinders wil investeren in zonnepanelen. Dit is volgens AgriDirect een stabilisatie ten opzichte van de resultaten in 2014. Het percentage investeringsplannen in zonnepanelen is binnen de sector potplanten met 14,9 procent hoogst.

Deze groep wordt gevolgd door de sector van vaste planten, met 14,8 procent, en de sector van opkweekmaterialen, met 14,1 procent. De glasgroentetelers hebben volgens AgriDirect de minste investeringsplannen. Van hen is 9,3 procent van plan te investeren in zonne-energie.

Varkens- en pluimveebedrijven

In november 2015 bleek uit een vergelijkbare inventarisatie van AgriDirect dat bij 14,4 procent van de Nederlandse varkens- en pluimveebedrijven zonnepanelen op het dak liggen. Ook hierbij zei 12,1 te willen investeren in de plaatsing van zonnepanelen.

Bron: AgriDirect | Foto: public domain