22-03-2016 12:28 | Door: Chris Thijssen

Een team van Nederlandse en Belgische architecten, bedrijven en de Universiteit van Wageningen ontwikkelt een voedsel-onderzoekscentrum op het dak van de groente- en fruitveiling REO in het Belgische Roeselare.

Het Groente Paleis, zoals de onderzoeksfaciliteit op het dak van de REO Veiling gaat heten, moet een voorbeeld worden voor toekomstige voedselproductie in de stad. Hierbij staan thema’s als intensief ruimtegebruik, circulair energie- en watergebruik en verduurzaming van de glastuinbouw centraal.

De bedrijven Van Bergen Kolpa Architecten, Meta, Wageningen UR, Smiemans en Technum Engineers wonnen met het ontwerp voor het Groente Paleis de ontwerpwedstrijd voor Pilootproject Productief Landschap Dakserre Inagro REO Veiling in Roesselare.  

Verticale teelt

Het 9.500 vierkante meter grote gebouw wordt volgens de ontwerpers voorzien van high-tech onderzoeksfaciliteiten voor de teelt van vrucht- en bladgroente, omringd door een educatieve routing voor publiek. De faciliteiten zijn toegankelijk voor telers en onderzoekers.

In de Gevelserre bevindt zich een speciale afdeling voor de innovatie van verticale teelt. De voet van deze serre moet hemelwater opvangen. Een rietfilter moet dit water vervolgens zuiveren van afvalwater.

Volgens de ontwerpers is het belangrijk dat de bedrijfsvoering zoveel mogelijk gesloten is, door onder meer hergebruik van afvalstromen. Zo willen ze gebruik maken van restwarmte van het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf, door gezamenlijk gebruik van een bestaande warmtekrachtkoppeling en stookketel. Daarnaast streven ze ernaar het drainagewater van de teelt maximaal te hergebruiken.

Groente Paleis

‘Grootste van Europa’

“Dit wordt een flinke schaalsprong in de toepassing van stedelijke tuinbouw op daken; de grootste van Europa, waar we graag onze kennis voor gaan inzetten”, zegt Jan Willem de Vries, Teamleider Facilitair Bedrijf bij Wageningen UR Glastuinbouw, bij AGF.

Volgens het Vlaams Onderzoekinstituut voor land- en tuinbouw, Inagro, is het Groente Paleis een ambitieus gebouw voor onderzoek naar en expositie van groenteteelt. Hiermee wil het instituut zich naar eigen zeggen verder verbinden aan de logistieke sector en aan de consument.

De bouw van het Groente Paleis start begin 2017. Naar verwachting opent het gebouw een jaar later zijn deuren.

Bron: Van Bergen Kolpa Architecten | Foto: U.S. Department of Agriculture, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)