11-04-2016 09:45 | Door: Chris Thijssen

De kottervisserij verminderde zijn CO2-uitstoot in 2015 met 748 kiloton ten opzichte van 1995. Dit is mede te danken aan innovatieve visserijtechnieken, zoals puls.

Dat blijkt uit het rapport Visserij in Cijfers van het onderzoeksinstituut LEI van Wageningen UR. Het nettoresultaat van de kottervisserij steeg in 2015 met 73 procent ten opzichte van 2014, van € 28 mln naar € 48 mln.

CO2-reductie

Behalve aan hogere visprijzen is het hogere nettoresultaat volgens LEI Wageningen UR ook te danken aan een lager brandstofverbruik in combinatie met lagere brandstofprijzen. Die daalden in 2015 met 28 procent naar gemiddeld € 0,41 per liter.

Per kilo aangevoerde vis daalde de CO2-uitstoot sinds 1995 met 57 procent tot 3,24 kilo CO2 in 2015. In totaal stootte de kottervisserij in 2015 985 kiloton CO2 uit. In 1995 lag deze hoeveelheid nog op 237 kiloton.

Volgens het onderzoeksinstituut heeft de afname van het brandstofverbruik verschillende oorzaken. Zo noemt LEI de krimp van de Nederlandse kottervloot en het verbod op motoren met meer dan 2.000 paardenkrachten. Daarnaast zouden innovaties in zuinigere vistuigen en schepen en de verschuiving naar energiezuinigere visserijtechnieken, zoals puls, hebben bijgedragen.

Pulsvisserij

De pulstechniek was zelfs verantwoordelijk voor het grootste deel van het nettoresultaat van de platvisserij in 2015, stelt LEI. Bij pulsvisserij sleept een kotter een systeem van stroomdraden over de zeebodem. Stroomstootjes van zo’n 30 volt zorgen ervoor dat platvissen die zich op de bodem hebben ingegraven, schrikken en uit het zand omhoog komen. Vervolgens kan de vis worden gevangen.

De pulskor vervangt onder meer de boomkor, die werkt met zware kettingen of klossen. Dat leidt tot minder bodemberoering en brandstofverbruik. Bovendien brengt de pulsmethode minder bijvangst met zich mee.

Van de 280 kotters die de afgelopen jaren in de kottervisserij actief waren, zouden er nu ongeveer tachtig gebruik maken van pulsvisserij.

Bron: LEI Wageningen UR | Foto: Branko Collin, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)