18-04-2016 14:18 | Door: Chris Thijssen

Agrifirm Plant zet de eBee-drone in voor gewasadvies. Daarmee biedt het bedrijf boeren mogelijkheden voor plaatsspecifiek bemesten en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens Agrifirm Plant zorgen niet alleen aanwezige bodemverschillen, maar ook seizoensinvloeden en extremer weer voor groei- en opbrengstverschillen tussen en binnen percelen.

Om gericht in te kunnen spelen op deze verschillen, is het belangrijk dat telers exact weten waar de knelpunten binnen een perceel zitten en welke invloed deze hebben op groei, teeltactiviteiten en oogst, stelt het bedrijf.

Plaatsspecifiek bemesten

De eBee-drone is uitgerust met een speciale geosensor die de zonlichtreflectie van planten meet, een belangrijke indicator voor groeiverschillen. De drone brengt volgens Agrifirm snel en gedetailleerd percelen in beeld. Het bedrijf verwerkt deze data tot een procentuele gewasverdelingskaart en vertaalt deze naar een plaatsspecifiek advies.  

Op basis van het advies kunnen telers plaatsspecifiek bemesten en gewasbeschermingsmiddelen toedienen. Dat draagt volgens de leverancier bij aan optimale groei en de beperking van de uitspoeling van elementen. Agrifirm Plant zet eigen specialisten in om de telers te begeleiden bij de inzet van de drone.

Samenwerking

TopFly eBee, zoals de volledige dienst heet, is een samenwerking van Agrifirm Plant en partijen als Aurea Imaging, AkkerAnalyse en loonbedrijf Thijssen. Precisielandbouwspecialist Agrometius ondersteunt telers bij het geschikt maken van machines voor variabele afgiften.

De eBee was eerder te zien in het NOS-journaal. Bekijk hier het fragment:

Bron: Agrifirm Plant | Lars Plougmann, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)