22-04-2016 07:04 | Door: Chris Thijssen

Het loket Boer zoekt Engineer in Limburg koppelt boeren met een technische uitdaging of idee aan HBO-techniekstudenten.

Boer zoekt Engineer is een Limburgse samenwerking tussen GreenTechLab, onderdeel van de Fontys Hogeschool Venlo, en agrarisch adviesbureau Arvalis. Volgens de initiatiefnemers worden techniekvraagstukken in de agrosector, bijvoorbeeld op het gebied van verbetering van processen of de ontwikkeling van nieuwe producten, om verschillende redenen niet opgepakt.

Zo hebben boeren in bepaalde gevallen gebrek aan kennis van processen of weten ze niet waar ze terechtkunnen. Daarnaast is er vaak een gebrek aan tijd, stellen de partijen. Aan de andere kant wil het onderwijs zijn kennis juist graat toepassen in de praktijk.

Het verbinden van technische vragen vanuit de agrarische praktijk aan oplossingen vanuit het onderwijs, is volgens GreenTechLab en Arvalis daarop het antwoord.  

Hightech-toepassingen

“Juist in de tijdsgeest van automatisering, robotisering en hightech-toepassingen wordt het hoog tijd dat techniekstudenten en boeren meer gaan samenwerken”, melden de partijen. “Dit geeft extra dynamiek aan de technische innovaties binnen de agrosector en geeft techniekstudenten  meer mogelijkheden om hun kennis in de praktijk te brengen.”

Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is volgens Boer zoekt Engineer een project van boomkwekerij Fleuren in Baarlo met studenten van GreenTechLab. De boomkweker en de studenten sloegen eerder de handen ineen om een autonoom rijdende veldrobot te ontwikkelen.

Bron: Boer zoekt Engineer | Foto: alfonsobenayas, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)