10-05-2016 09:24 | Door: Chris Thijssen

FrieslandCampina wil dat in 2020 duizend melkveehouders mest omzetten in elektriciteit met behulp van monovergisters. Zo wil de zuivelcoöperatie de CO2-uitstoot van de melkveesector verlagen.

Dat schrijft Trouw. In eerste instantie wil FrieslandCampina de monovergisters op tweehonderd boerenbedrijven plaatsen. Een motor in de vergister draait op het methaangas in de mest. Die wekt vervolgens groene stroom op.

De boeren kunnen de geproduceerde stroom gebruiken voor hun eigen bedrijfsvoering. Wat overblijft, geven ze af aan het net. Op langere termijn zijn er volgens Roelof Joosten, CEO van FrieslandCampina, vierduizend melkveehouderijen geschikt voor een vergistingsinstallatie.  

Reductie CO2- en methaanuitstoot

“10 procent van de CO2-uitstoot van FrieslandCampina komt van fabrieken”, zegt de CEO tegen Trouw. “90 procent vindt plaats op de boerderij.” Door mest om te zetten in groene stroom, vermindert de boerderij deze uitstoot. Ook gaat vergisting de emissie van broeikasgassen als methaan tegen.

FrieslandCampina zegt de melkveehouder alle taken en zorg uit handen te willen nemen. Zo regelt het bedrijf de financiering, de installatie, de administratieve afhandeling en het groot onderhoud van de vergister.

Subsidie voor mestvergisting

Om de financiële drempel van de aanschaf van een monovergister te verlagen, voert Joosten gesprekken met onder meer minister Kamp van Economische Zaken. Hij verwacht in juni een regeling te ondertekenen waardoor er subsidiegeld beschikbaar komt voor kleinschalige mestvergisting.

Veehouders die investeren in mestvergistingen kunnen al aanspraak maken op subsidie, via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Boeren krijgen daarbij steun per geleverde kilowattuur stroom of per kuub groen gas.

Bron: Trouw, FrieslandCampina, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: FrieslandCampina (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)