12-05-2016 18:02 | Door: Chris Thijssen

Glastuinbouwers die willen investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, kunnen van 1 juli tot en met 1 oktober 2016 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor de subsidie stelt RVO.nl € 7 mln beschikbaar. Van de kosten die onder de subsidie vallen, krijgen aanvragers maximaal 25 procent vergoed. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000.

Voorheen viel deze regeling onder Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen (IMM 2013 en 2014) en Investeringsregeling energiebesparing (IRE 2012).

Tweede energiescherm

De investeringen waarvoor glastuinbouwers vanaf 1 juli 2016 subsidie kunnen aanvragen zijn onder meer investeringen voor de plaatsing van een tweede energiescherm of verticale ventilatoren.

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor diffuus glas met antireflectie-coating en voor de plaatsing van een biomassaketel of –kachel. Verder kunnen glastuinbouwers die een aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster of op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster subsidie aanvragen.

RVO.nl behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: public domain