19-05-2016 14:05 | Door: Chris Thijssen

Een nieuwe biogasinstallatie naast het pluimveebedrijf van maatschap Huisman uit Dalfsen moet circa 52.000 ton pluimveemest per jaar verwerken. De biogasinstallatie gaat zo jaarlijks 11,5 miljoen kilowattuur elektriciteit leveren.

Dat schrijft AgriHolland. De vrijgekomen warmte uit de warmtekrachtinstallatie (WKK) wordt gebruikt om het digestaat, dat overblijft na de biogasproductie, te hygiëniseren en te drogen. Vervolgens wordt het digestaat gescheiden in dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt verder gedroogd en geëxporteerd naar Duitsland en Polen.

Daar wordt de fosfaatrijke meststof gebruikt voor de bemesting van akkers. Door het materiaal te drogen, nemen de transportkosten per ton af.

Kringloop sluiten

De dunne fractie van het digestaat wordt gebruikt voor de productie van algen. Die kunnen vervolgens aan kippen op het bedrijf worden gevoerd, waardoor de kringloop wordt gesloten. 

Uit het digestaat wordt daarnaast met een stikstofstripper kunstmest gewonnen. Hierdoor is het mogelijk stikstofrijke substraten te vergisten, zonder dat dit het biologische proces in de vergister verstoort. Door deze verschillende processen kan Huisman een groot deel van de ingaande fosfaat en stikstof van de Nederlandse mestmarkt halen.

Bron: AgriHolland | Foto: public domain