03-06-2016 15:48 | Door: Chris Thijssen

Agrifirm vervangt de huidige kalksteentjes in zijn legpluimvoer door kalkkorrels die als reststof overblijven in de processen van drinkwaterbedrijf Vitens.

Pluimveehouders voegen kalk toe aan legpluimveevoer voor stevige eierschalen en een goede eimassa. Uit onderzoek van Agrifirm en Vitens blijkt dat de kalkkorrels die overblijven bij drinkwaterproductie, dezelfde positieve effecten voor de leghen en de eieren opleveren als het gebruik van legpluimveevoer met traditionele kalksteentjes.

“De proeven wijzen uit dat de schaal- en de eierkwaliteit gelijk blijven”, zegt Adrie Brands, director legpluimvee Agrifirm Feed Noordwest-Europa. “Hennen die voer verrijkt met Vitens-kalkkorrels kregen, produceerden eieren met gelijke breuksterkte en eimassa.”

Duurzaam grondstoffengebruik

Met de toepassing van de kalkkorrels van Vitens zegt Agrifirm daarnaast bij te dragen aan duurzaam gebruik van reststoffen. “Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm is gericht op zorgvuldig gebruik van grondstoffen. Daarom investeren we continu in de ontwikkeling van productinnovaties”, zegt Brands.

“Met het gebruik van Vitens-kalkkorrels zetten we als Agrifirm weer een stap voorwaarts in ons streven om waar mogelijk gebruik te maken van reststoffen.”

Bron: Agrifirm | Foto: public domain