08-06-2016 18:22 | Door: Chris Thijssen

Overheden moeten regelluwe ruimtes creëren waarbinnen de landbouwsector zich kan innoveren naar een bedrijfstak die recht doet aan mens, dier, milieu en directe leefomgeving. 

Dat stelt de Club van Negen, een groep van jonge ondernemers, ontwerpers en onderzoekers, die in opdracht van de katalysator FoodUp! Brabant verschillende knelpunten heeft benoemd die de transitie naar een vernieuwde agrarische sector in de weg staan. 

Volgens de club sterven perspectiefrijke initiatieven vaak een vroege dood door kenmerkende beheersdrang van bestuurders, belangenbehartigers en politici. Of het nu gaat om volledig circulaire intensieve veehouderij op industrieterreinen, of om een kleinschalige varkenshouder die zijn dieren in een bos wil houden, beide typen initiatieven hebben ruimere kaders nodig om hun voorbeeldfunctie te kunnen bewijzen, stelt de Club van Negen.

Innovators en koplopers

Agrarisch ondernemers met een maatschappelijke gewenste, duurzame innovatie lopen vaak vast op bestaande regelgeving, menen Samuel Levie en Lins Keijzers van de Club van Negen. "Zo kan een boer die het welzijn van zijn dieren wil verhogen én een methode heeft om energie op te wekken, zijn plan niet uitvoeren terwijl omwonenden en de overheid er wel op zitten te wachten”, zegt hij.

“De reden: het plan verhoogt de stikstofuitstoot met 0,1 procent, terwijl de regels geen enkele verhoging toestaan. Zelfs als de verhoogde uitstoot in de praktijk geen negatieve effecten zal hebben, of op andere manieren ruimschoots wordt gecompenseerd."

Koplopers en afvallers

De Club van Negen hoopt dan ook dat er in de toekomst meer aandacht is voor de oprechte intenties van een ondernemer. Overheden moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen, en met een minder rigide opstelling experimenteerruimtes creëren voor koplopers in de sector, stellen Levie en Keijzers.

"Soms zal een onderneming falen, maar zonder risico te nemen komen we in ieder geval niet verder.” Ze benadrukken dat regelluw iets anders is dan regelloos. "Ondernemers die vooruit willen, krijgen de ruimte, ondernemers die stil blijven staan krijgen die niet en zullen vanzelf afvallen."

De rol van de banken

Daarnaast stelt de Club van Negen dat behalve de overheid ook de financiële sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen, vooral door de ontwikkeling van toegankelijkere financieringsvormen. "Bedrijven louter beoordelen op het aantal kilo's vlees dat zij produceren is volstrekt achterhaald. Kijk naar de huidige, vrije wereldmarkt met haar lage voedselprijzen en het is duidelijk dat het creëren van meerwaarde nodig is om te overleven.”

Woensdag organiseerde de Club van Negen in Veghel de Derde Rafael Dialoog, waar meer dan honderd koplopers, experts, sleutelfiguren, nieuwdenkers en innovators uit de agrofoodesector met elkaar aan de slag gaan om de benoemde knelpunten in de Brabantse agrofoodketen op te lossen. 

Bron: Club van Negen | Foto: public domain