16-06-2016 07:15 | Door: Chris Thijssen

Wetenschappelijke teams uit Nederland, Frankrijk en Zwitserland meten deze week ammoniakemissies in Dronten. De onderzoekers willen aantonen dat deze emissies beter en nauwkeuriger te meten zijn met nieuwe technieken.

De onderzoeksteams voeren de emissiemetingen van ammoniak uit in een weiland in Dronten. Hierbij maken ze gebruik van verschillende meettechnieken. Zo schiet een 12 meter lange Lidar-truck van het RIVM laserpulsen door de lucht. Daarnaast staan er twee RIVM mini-Doas-systemen die met spiegels en licht ammoniakverbindingen in kaart brengen.

Verder zuigen drie chemische instrumenten van Energie Centrum Nederland (ECN) lucht op, waarna ze ammoniak opvangen in water. Een mobiele spectrometer in een meetbus van het Franse Inra rijdt heen en weer en bekijkt waar de ammoniakpluim naartoe waait. Ook beweegt er een meetsysteem op een liftje op en neer boven het veld.

Beleidsmaatregelen

Behalve innovatieve technologieën, worden ook standaardmethoden met onder meer gaswasflesjes ingezet. Om de metingen te ijken, gebruiken de onderzoekers een kunstmatige ammoniakbron, waarvan de emissie exact bekend is.

De uitkomsten van de metingen kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke bijdrage leveren aan de discussie die in Europa wordt gevoerd en de beleidsmaatregelen die worden genomen om schadelijke ammoniakemissies verder te reduceren. Nederland heeft een van de hoogste dichtheden van ammoniakemissies in Europa.

Nauwkeuriger meten

Huidige meetmethoden meten sommige emissies door turbulentie-effecten en verticale verspreiding echter dubbel. Nieuwe meetmethoden zouden een nauwkeuriger beeld van de emissies kunnen geven.

De metingen worden gecoördineerd door ECN in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, RIVM, VU en Slootsmid. De uitvoering is mogelijk door financiering van het SBIR en het Mesdagfonds, in combinatie met financiering vanuit Zwitserland, Frankrijk en Italië.

Bron: Energie Centrum Nederland | Foto: Energie Centrum Nederland (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)