23-06-2016 10:28 | Door: Chris Thijssen

De Groene Weg, de dochteronderneming van Vion Food met een volledige focus op biologisch vlees, verwacht voor 2020 100.000 biologische varkens per jaar te slachten. Dat is een groei van circa 25 procent ten opzichte van de huidige omvang.

Volgens De Groene Weg, inkoper en producent van biologische rund- en varkensvlees, groeit de omzet van biologisch vlees in Nederland gestaag met zo’n 6 tot 7 procent per jaar. De vraag naar biologische producten groeit echter harder dan het aanbod. Het dochterbedrijf van Vion Food neemt de vraag vanuit de markt als uitgangspunt.

“Wij groeien met de markt mee en handhaven daarmee onze leidende positie”, zegt Allard Bakker, manager van Vion Farming en eindverantwoordelijk voor De Groene Weg. De verwerking van biologische varkens vindt plaats in de gespecialiseerde slachterij van Vion Food in Groenlo. De Groene Weg verwerkt daarnaast biologische runderkarkassen.  

Samenwerking biologische veehouders

Bakker noemt de jarenlange samenwerking met biologische varkenshouders de belangrijkste succesfactor voor het bedrijf. De 65 boeren die hun varkens leveren aan De Groene Weg zijn aangesloten bij een leveranciersvereniging, die met het bedrijf overlegt over de inkoopvoorwaarden, maar ook over mogelijke verbeteringen op de veehouderijbedrijven.

“We hebben in de loop der jaren wederzijds vertrouwen opgebouwd. Dat is een belangrijke voorwaarde om gezamenlijk een sterke positie op te bouwen”, zegt Bakker.

Omschakeling naar biologisch

Om aan de groeiende vraag naar biologisch te kunnen voldoen, werkt De Groene Weg met de leveranciersvereniging aan de omschakeling van enkele tientallen extra varkensbedrijven in Nederland. Bakker verwacht hiervoor voldoende animo.

“De Groene Weg is een succesvol ketenconcept en een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Biologisch vlees van De Groene Weg heeft drie sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming”, zegt Bakker. “Daarnaast wordt het verhaal achter het vlees verteld, door de biologische veehouders in beeld te brengen. Dat zorgt voor trots bij de veehouders en voor een sterke positie van het concept.”

Bron: Vion Food | Foto: public domain