13-07-2016 07:45 | Door: Chris Thijssen

Volgens ForFarmers, producent van diervoeding, is het mogelijk om sojavrij voer voor leghennen te ontwikkelen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig, stelt het bedrijf.

ForFarmers maakt naar eigen zeggen vorderingen in de ontwikkeling van diervoer met minder soja, of zelfs zonder soja. Dat is in lijn met de duurzaamheidsaanpak van het bedrijf om de impact van bepaalde grondstoffen op het milieu terug te dringen.

Onderzoek van de producent wijst uit dat het in principe mogelijk is om sojavrij diervoer te produceren. Op dit moment worden sojavrije voeders echter slechts op beperkte schaal gebruikt voor speciale, duurzame concepten.

Duurzame grondstoffen

“Het is mogelijk leghennen een sojavrij rantsoen te voeren, maar er zijn andere, duurdere eiwitbronnen nodig om het prestatieniveau van de dieren te kunnen vasthouden”, zegt Albert Dijkslag, innovatiemanager van ForFarmers. “Door dit onderzoek en de ervaring die we in dit opzicht al hebben, zijn we al in staat voor deze sector succesvol sojavrij diervoer te produceren.”

Wat betreft vleeskuikens is de uitdaging volgens ForFarmers veel groter, omdat deze kuikens veel grotere hoeveelheden hoogwaardige eiwitten nodig hebben dan leghennen.

Theo Schamp, pluimveenutritionist bij ForFarmers: “Door de juiste, alternatieve grondstoffen te gebruiken, zijn we erin geslaagd een sojavrij rantsoen samen te stellen waarmee dezelfde prestatieniveaus worden bereikt, maar er is verder onderzoek nodig naar de exacte vervangende eiwitbronnen.”

Fosfaat- en CO2-uitstoot

Om het gebruik van sojavrije rantsoenen te kunnen uitbreiden, is binnen de totale voedselketen een andere integrale benadering nodig, stelt ForFarmers. Hierbij moet volgens het bedrijf rekening worden gehouden met de hogere kosten voor voer en andere nadelen, zoals een hogere fosfaatuitstoot, een grotere CO2-voetafdruk en het gebruik van land om grondstoffen te telen.

ForFarmers verwacht daarom dat sojavrij voer niet op korte termijn op grote schaal wordt geproduceerd of gebruikt. De huidige focus ligt dan ook op de aankoop van verantwoord geproduceerde soja, aldus het bedrijf.

Insecten als duurzame eiwitbron

De producent blijft echter onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van voer waarin geen gebruik wordt gemaakt van soja. Dat doet het bedrijf samen met partners uit de keten. Zo doet ForFarmers samen met Wageningen UR onderzoek naar veilig en duurzaam gebruik van insecten als alternatieve bron van eiwit en vet.

Bron: ForFarmers | Foto: Ed Schipul, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)