21-07-2016 10:28 | Door: Chris Thijssen

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland stelt € 15 mln beschikbaar voor proeftuinen die verduurzaming van de landbouw moeten stimuleren.

Doel van de proeftuinen is een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen te bereiken door duurzame innovaties. In de proeftuinen werken koplopers in de landbouw- en voedselketen samen aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Het huidige systeem is niet houdbaar. Het is uitputtend voor de bodem, de boeren en de biodiversiteit.”, zegt Hans Koot, aanvoerder kernteam InnovatieAgenda Duurzame Landbouw in Zuid-Holland. “Wij zoeken daarom naar proeftuinen die zorgen voor een flinke sprong voorwaarts.”

Regionale voedselketens versterken

Provinciale Staten heeft daarom gekozen om te investeren in potentiële proeftuinen, die onder meer bijdragen aan het sluiten van de grondstoffenkringlopen en het versterken van de regionale voedselketens. Daarnaast moeten ze bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor de biodiversiteit en de versterking van de agrarische sector als economisch cluster.

De proeftuinen worden ondersteund door de kennisinstellingen Lei Wageningen, Hogeschool Inholland, Has Hogeschool en Drift. Deze instellingen analyseren de opgedane kennis voor verdere verspreiding naar andere innovatieprojecten, wetenschap en overheid. Daarnaast vertalen ze de resultaten van de proeftuinen naar ondernemers.

Koot: “Potentiële proeftuinen zijn een onderdeel van dit uitgebreide innovatienetwerk, dat elkaar voedt met kennis en inspiratie. Alle opgedane kennis is dus in principe openbaar en wordt gedeeld.”

Bron: Provincie Zuid-Holland | Foto: Provincie Zuid-Holland (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)