03-08-2016 07:34 | Door: Chris Thijssen

Wageningen UR werkt met partners uit de fruitteeltsector samen aan de ontwikkeling van efficiënte toedieningstechnieken voor gewasbescherming. Dat moet leiden tot minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

In de publiek private samenwerking Innovatieve en efficiënte toedieningstechnieken werkt Wageningen UR met NFO, een groot aantal waterschappen, spuitmachinefabrikanten en alle grote gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten.

Volgens hen kan met nieuwe technieken de emissie van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden teruggedrongen. Daarnaast verwachten de deelnemers dat mogelijk minder middel nodig is, doordat met nieuwe technieken een betere en uniformere bedekking van het gewas mogelijk is.

Test op Proeftuin Randwijk

In de eerste fase van de samenwerking worden de depositiepatronen van de spuitvloeistof van spuitmachines getest in de fruitbomen op de Proeftuin Randwijk. Tijdens de open dag van deze proeftuin op 18 augustus lichten de deelnemende organisaties het thema verder toe.  

Bron: Wageningen UR | Foto: public domain