10-08-2016 12:21 | Door: Chris Thijssen

ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, kent aan zeven kansrijke weidevogelvriendelijke zuivelproducenten subsidies van in totaal € 250.000 toe.

De zeven projecten die de subsidie krijgen, bestaan onder meer uit de collectieve projecten NoorderlandMelk/Boerengilde, Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel en Weerribben Zuivel. Daarnaast is de subsidie toegekend aan vier projecten van individuele melkveehouders.

De toegewezen projecten hebben volgens ZuivelNL stuk voor stuk de ambitie om een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering een bedrijfseconomische basis te geven via de eigen zuivelproducten. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een belangrijke rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij, stelt de ketenorganisatie.

Omdat de projecten variëren in marktaanpak en doelgroep, verwacht ZuivelNL dat ze gezamenlijk een goed beeld kunnen geven van het marktpotentieel.

Duurzame subsidie

De subsidieregeling voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke producten is onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016. In de periode van 15 mei tot en met 30 juni werden veertien aanvragen ingediend. Die werden door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria: uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel.

Bron: ZuivelNL | Foto: public domain