21-09-2016 19:06 | Door: Chris Thijssen

LTO Nederland roept het kabinet op om boeren en tuinders meer financiële ruimte te bieden voor investeringen in verduurzaming.

Dat zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in een reactie op de Miljoenennota 2017 die dinsdag werd gepresenteerd. De branchevereniging zegt tevreden te zijn met de toezegging van het kabinet om in 2017 extra te investeren in het bedrijfsleven en benadrukt dat die investeringen ook in de land- en tuinbouw gestoken moeten worden.

Verduurzaming landbouw

Volgens Maat lijkt Nederland uit de crisis te komen, maar kampt een substantieel aantal bedrijven in de land- en tuinbouwsector nog steeds met economische problemen. Terwijl zij voor grote economische uitdagingen staan, moeten zij tegelijkertijd voldoen aan de maatschappelijke vraag om te verduurzamen, stelt Maat.

LTO Nederland doet daarom een oproep aan het kabinet om breed te investeren in de economie voor meer financiële ruimte voor de land- en tuinbouwsector. “De boeren en tuinders worden geconfronteerd met een instabiele politieke wereld, de Russische boycot en een ongelijk internationaal speelveld. Daarom zet LTO zich in voor beleid dat toeziet op een gelijk speelveld”, zegt de voorzitter.

Duurzaam voedselbeleid

Voor de € 20 mln die wordt vrijgemaakt voor de voedselagenda kan het kabinet op tevredenheid van Maat rekenen. “Duurzaamheid, transparantie en voedseleducatie zijn maatschappelijke thema’s waar onze sector kansen ziet”, aldus de voorzitter. “Het is goed dat kinderen al van jongs af aan leren waar ons voedsel vandaan komt en dat zij bewust gemaakt worden over wat ervoor nodig is om voedsel op duurzame wijze te produceren.”

Bron: LTO Nederland | Foto: public domain