30-09-2016 15:21 | Door: Chris Thijssen

Het Nutrient Platform, bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en ministeries, presenteert woensdag het actieplan Ambitie Nutriënten 2018. Dit plan moet een duurzame nutriënteneconomie bevorderen.

Volgens het Nutrient Platform bieden reststromen als afvalwater, zuiveringsslib en mest grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten, zoals fosfaat, stikstof en kalium. De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt, stelt het platform.

De voedingsmiddelen- en chemische industrie, in aanvulling op de landbouw, gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de afname van gerecyclede nutriënten, stellen de aangesloten partijen. Daarom neemt het Nutrient Platform het voortouw om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen.

Circulaire economie

Dat moet bijdragen aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënteneconomie. Met het actieplan Ambitie Nutriënten 2018 maken de 36 leden, afkomstig uit onder andere de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking, zich samen hard om onder meer het aanbod van gerecyclede nutriënten beter te laten aansluiten op de vraag vanuit de landbouw en industrie.

Daarnaast hebben ze als doel de wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig te harmoniseren dat die nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleren. Ook willen de partijen de bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten vergroten.

Duurzaam nutriëntengebruik

Verder gaat het platform mogelijkheden uitzoeken voor prikkels die duurzaam nutriëntengebruik stimuleren, zoals certificering en groene labeling. Deze acties vormen een eerste aanzet richting een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten.

Het Nutrient Platform presenteert het actieplan Ambitie Nutriënten 2018 woensdag 5 oktober bij het anti-verspillingsrestaurant Instock in Den Haag. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur & Milieu en Louise Vet, directeur van Nioo-Knaw, leiden de ambitie in.

Bron: Nutrient Platform | Foto: public domain