05-10-2016 09:55 | Door: Chris Thijssen

Besmettingen in bloed en mest van varkens in een Hy-Care-omgeving zijn substantieel lager dan in een reguliere stal.

Dat blijkt uit onderzoek van De Heus, schrijft De Molenaar. Volgens het bedrijf verklaart het onderzoek eerdere bevindingen, waaruit bleek dat varkens die opgroeien met het Hy-Care-concept van MS Schippers het economisch goed doen en gezonder zijn.

Gebruik van dit hygiënische stalconcept zou het antibioticagebruik op varkensbedrijven dan ook kunnen terugdringen. Op Proefboerderij de Raamloop wisten onderzoekers het antibioticagebruik zelfs met 50 procent te verminderen ten opzichte van een reguliere stal.

Minder ziekten

Om uit te vinden welke factoren hieraan ten grondslag liggen, bracht MS Schippers de infectiedruk van de Hy-Care-proefstal samen met De Heus in kaart. Met een combinatie van bloedmonsters en mestmonsters schetsten de bedrijven een totaalbeeld van de gezondheidsstatus in de stal. De Universiteit van Wageningen voerde daarnaast een speekselonderzoek uit.

De onderzoekers constateerden tijdens het onderzoek dat in de referentiegroep zes van de ziektes APP, Circo, Mycoplasma, Influenza, PRRS, Lawsonia, salmonella en spoelworm voorkwamen. Bij de Hy-Care-groep lag dit aantal op drie.

Niet alleen het aantal ziekten in de stal was minder bij het Hy-Care-concept, maar ook de mate waarin deze werden aangetroffen bleek lager te liggen.

Duurzame varkenshouderij

Hieruit maken de bedrijven op dat Hy-Care-varkens hun energie niet hoeven te steken in de bestrijding van ziektekiemen en die daardoor kunnen benutten voor betere prestaties. Dat zou ertoe leiden dat varkens gezonder zijn en blijven, waardoor ze rendabeler zijn voor de varkenshouder.

Bron: De Molenaar, MS Schippers | Foto: public domain