27-10-2016 10:24 | Door: Chris Thijssen

Een versnelling van de verduurzaming van de veehouderij is alleen mogelijk als er krachtige regie, maatwerk en passende financiering komen.

Dat stelt de commissie Duurzame Veehouderij van de Sociaal Economische Raad (Ser) onder voorzitterschap van Ed Nijpels in een advies aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Volgens Nijpels is de economische positie van een grote groep bedrijven in de veehouderij “buitengewoon zorgelijk”.

Daarnaast worden de risico’s van de veehouderij voor volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn volgens Nijpels maatschappelijk niet meer geaccepteerd. “Overheid en bedrijfsleven moeten dringend en gezamenlijk het heft in handen nemen. Partijen moeten worden afgerekend op resultaten en niet langer op goede bedoelingen”, zegt hij in een persbericht.

Duurzame veehouderij

Om de verduurzaming van de veehouderij te versnellen, adviseert de commissie de benoeming van een nationaal regisseur als aanjager. De nationaal regisseur monitort de verduurzaming van de sector nauwgezet en rapporteert jaarlijks aan de betrokken partijen en het kabinet, dat de rapportage aan de Kamer stuurt.

De onpartijdige en onafhankelijke regisseur doet daarnaast aanbevelingen en voorstellen voor bijstelling van beleid.

30 procent duurzaamste ondernemingen

Ook stelt de commissie voor uitsluitend de 30 procent duurzaamste ondernemingen nog te ondersteunen. Deze koplopers hebben een goede toegang tot financiering van banken en overheid nodig, aldus de commissie.

Deze duurzaamste ondernemingen kunnen daarnaast een beroep doen op experimenteerruimte in regelgeving. Verder krijgen zij voorrang bij verdeling van dier- en fosfaatrechten en bij de toekenning van een vergunning voor bedrijfsuitbreiding, adviseert de commissie.

Grondstoffen uit mest

Zij ziet verder nieuwe kansen voor mest als vierde product van de veehouderij, naast melk, eieren en vlees. Als mest wordt opgewerkt tot producten met marktwaarde, kan de waarde ervan beter worden verzilverd, stelt de commissie. De landbouw is dan ook gebaat bij een circulair agro-ecosysteem, waarin het organische materiaal en mineralen uit mest in gescheiden vorm zo hoogwaardig mogelijk worden benut.

Omdat de producten uit mest aan hoge kwaliteitseisen voldoen, worden er randvoorwaarden gesteld aan opvang, transport en behandeling van mest in de veehouderij en de verwerkingskosten ervan.

Bron: Ser | Foto: Leon Ephraïm, via Unsplash Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)