07-01-2017 10:00 | Door: Chris Thijssen

Op verzoek van de akkerbouwsector heeft Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw spelregels opgesteld voor de uitwisseling van data. Dat moet het delen van data in de sector vanzelfsprekender maken.

Volgens BO Akkerbouw zijn telers terughoudend met het delen van data, omdat ze willen voorkomen dat hun data een eigen leven gaat leiden.

De Gedragscode Datagebruik Akkerbouw moet die terughoudendheid wegnemen. De code, opgesteld door telers, de handel en verwerking, is een vorm van zelfregulering en geldt voor elk bedrijf en elke instantie die zaken doet met bedrijven in de akkerbouw.

Precisielandbouw

Het uitgangspunt van de gedragscode is dat iedereen die zijn data deelt, weet wat er met zijn gegevens gebeurt. De gebruiker van de data moet zich houden aan de spelregels, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging van de data. Het idee is dat wie op deze spelregels kan vertrouwen, zijn data gemakkelijker deelt, stelt BO Akkerbouw.

De brancheorganisatie draagt zorg voor de inhoud van de code en de naleving ervan. Zo worden de namen van bedrijven en instellingen die de gedragscode toepassen, gepubliceerd op de website van de organisatie.

Duurzame landbouw

Volgens BO Akkerbouw biedt de gedragscode kansen om ontwikkelingen op het gebied van data-intensieve akkerbouw en precisielandbouw te versnellen. Volgens de organisatie kunnen telers met behulp van slimme technologie beter onderbouwde beslissingen nemen en daardoor efficiënter en duurzamer produceren.

Bron: Brancheorganisatie Akkerbouw | Foto: Shutterstock.com