10-04-2017 09:01 | Door: Erik Verheggen

ISO ontwikkelt vele methoden op het gebied van klimaatverandering. In een werkgroep werken internationale bodemexperts samen op het gebied van onderzoek en kwaliteit in relatie tot klimaatverandering.

Normen worden ingezet om ervoor te zorgen dat materialen, producten, processen en diensten aan bepaalde standaarden voldoen. Door het vaststellen van eisen, specificaties en richtlijnen die in de normen worden beschreven, kan kwaliteit worden gewaarborgd.

Om het ontwikkelen en het gebruik van normen te bevorderen, zijn organisaties zoals ISO nodig. Zij brengen mensen met de benodigde vakkennis bij elkaar en zorgen ervoor dat deze kennis uiteindelijk resulteert in documenten.

De ISO-werkgroep bodem en klimaatverandering is met verschillende projecten bezig. Zo heeft de werkgroep recent een position paper afgerond genaamd ‘Accounting for carbon stocks in soils and measuring emissions of GhGs from soils: do we have the needed standards’. Deze wordt binnenkort gepubliceerd in het online journaal 'Frontiers in Environmental Science'.

Koolstofmarkt

Ook ligt er een voorstel van de norm ‘ISO/CD 20951 Guidelines on the selection and the application of methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) emissions from agricultural soils’ waar commentaar op geleverd kan worden.

Een nieuw project waar de werkgroep zich voor heeft geïnteresseerd is een onderzoek van VCS (Verified Carbon Standard). VCS is een organisatie die zich inzet voor betere kwaliteitsstandaarden op het gebied van de vrijwillige koolstofmarkt. Het document 'A guideline for the assessment of changes in soil carbon stocks', dat VCS gepubliceerd heeft, wordt door ISO als basis gebruikt voor een nieuwe internationale norm. Daarnaast wordt in een project gewerkt aan een methode die metingen van temperatuur in bodemprofielen omschrijft.

Wilt u meer te weten komen over actuele ontwikkelingen binnen deze ISO-werkgroep? Of bent u zelf een expert op het gebied van bodem en klimaatverandering en bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om deel te nemen aan het normalisatieproces? Neem dan contact op met NEN.

Bron: NEN | Foto: mexrix/Shutterstock