15-06-2017 18:11 | Door: Chris Thijssen

Wageningen University & Research (WUR) is het onderzoeksprogramma Groen gestart, waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe duurzame teeltsystemen. De nieuwe systemen moeten vollegrondstelers onafhankelijker maken van chemische gewasbescherming.

Volgens WUR heeft de akkerbouwsector de afgelopen decennia al grote stappen gezet om de hoeveelheid chemische middelen in de akkerbouw terug te dringen. Belangrijke maatregelen die hebben bijgedragen, zijn onder meer het gebruik van lage-doseringssystemen en de keuze voor minder milieubelastende middelen.

Alternatieve bestrijdingsmiddelen

De volgende stap in het verminderen van chemische middelen richt zich op de brede afhankelijkheid ervan. Zo gaat de WUR in de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Groen onderzoeken of de afhankelijkheid kan verminderen door een ander bouwplan, het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen, door mechanische of cultuurmaatregelen toe te passen. Ook wordt gekeken of dit voor telers economisch aantrekkelijk is.

Daarbij ligt de focus op gewasrotatie, optimale groeiomstandigheden voor een gewas, omgevingsomstandigheden en continuïteit van nuttige organismen en de monitoring en de inzet van bestrijdingsmethoden.

Minder afhankelijk

De PPS, ondersteund vanuit de topsector Agri&Food, focust zich op de ontbrekende kennis die kan bijdragen aan het vinden van de bouwstenen voor een duurzamer teeltsysteem. Over vier jaar moet de nu nog ontbrekende kennis zijn ontwikkeld voor een aantal combinaties van ziekte, plaag en gewas en bouwstenen leveren.

Bron: Wageningen University & Research | Foto: Shutterstock.com