06-04-2018 10:00 | Door: Martijn van der Donk

Om in 2050 genoeg zonne-energie op te kunnen te wekken, moet volgens onderzoekers Erik van der Heijden en Boris Hocks van adviesbureau Generation.Energy 10 procent van de Nederlandse landbouwgrond omgezet worden in zonne-akkers.

Dat meldt SolarPlaza.

De afgelopen jaren werden nieuwe zonneweides vooral aangelegd op voormalige vuilstorten, braakliggende industrie- en woningbouwterreinen, dijken en restgronden. Ook op daken van woningen, parkeergarages en bedrijven groeit het aantal zonnepanelen. Toch is dat niet genoeg om de energiedoelstellingen voor 2050 te halen.

Zonnepanelen op improductieve landbouwgronden

Volgens het tweetal zou vooral naar improductieve landbouwgronden gekeken kunnen worden, dichtbij woon- en bedrijfsbebouwing, wegen en of spoorwegen. Het beleid hiervoor is erg verschillend per provincie. Naast goede inpassing in het landschap is de aansluiting op het net een belangrijke factor.

Onder agrariërs bestaat grote belangstelling voor zonne-energie. Zowel bij ondernemers die vanwege gebrek aan opvolging of strengere regelgeving hun bedrijf willen beëindigen als bij boeren en tuinders die een deel van hun grond voor zonne-energie beschikbaar willen stellen.

Dubbelgebruik

Bij het gebruik van landbouwgrond is goede afstemming met boeren, omgeving en gemeenten van belang. Ook wordt al gekeken naar mogelijkheden voor dubbelgebruik. In Duitsland loopt bijvoorbeeld een experiment waarbij zonnepanelen op hoogte worden gezet. Zo ontstaat een soort kasconstructie, waar landbouwvoertuigen onderdoor kunnen rijden. Ook wordt onderzocht of onder licht doorlatende panelen gewassen verbouwd kunnen worden.

Bron: SolarPlaza | Afbeelding: Adobe stock