04-05-2015 07:17 | Door: Willemien Groot

Algen zijn een mogelijke oplossing voor de overschotten aan varkensdrijfmest. Onderzoekers aan de Murdoch University in het Australische Perth hebben drie typen algen ontwikkeld die goed gedijen op onbehandelde mest.

Vergisting van varkensdrijfmest in speciale bassins is wereldwijd de meest toegepaste methode voor verwerking. Het organische residu is geschikt als meststof in bijvoorbeeld de fruitteelt. Het biogas uit het proces wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Volgens het Australische onderzoeksteam is het in potentie mogelijk de slurrie een hogere meerwaarde te geven. De onderzoekers hebben drie typen microalgen gevonden die ammonia en andere voedingsstoffen uit de slurrie halen. Na scheiding zou het afvalwater herbruikbaar zijn en is de algenbiomassa geschikt als diervoeder. 

Meerwaarde

De inzet van algen kan de varkenshouderij veel schoner maken, zonder bijkomende kosten. "In plaats van een kostenpost en een afvalprobleem, kan varkensmest uitgroeien tot een waardevolle grondstof”, zegt onderzoeksleider Navid Moheimani van het Algae R&D Centre van de Murdoch University in een verklaring.

Aanvullend onderzoek richt zich ook op de toepasbaarheid van algen bij andere dierlijke meststoffen. Als de biomassa uit algen niet geschikt is als diervoer, wil het onderzoekscentrum bekijken of de algen de productie van biogas in de vergistingsinstallaties kunnen verhogen.

In Nederland experimeert de Wageningen UR in het Algea Production & Research Centre (AlgaePARC) met de kweek van microalgen als veevoer, voedsel, biobrandstof en chemicaliën. De grootste uitdaging is vooralsnog de teelt rendabel te maken en op te schalen naar commercieel gebruik. 

Bron: Murdoch University, The Pig Site | Foto: eutrophication&hypoxia, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaamnbedrijfsleven)