05-05-2015 14:46 | Door: Willemien Groot

Elf glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk gebruiken hun eigen, gezuiverde afvalwater voor de teelt van hun producten. AquaReUse vermindert het grondwatergebruik en voorkomt lozing op het oppervlaktewater.

Het glastuinbouwgebied Overbuurtse Polder bij Bleiswijk beslaat bijna 100 hectare. Elf grote en middelgrote bedrijven in de sier- en groententeelt zijn aangesloten op AquaReUse. De decentrale, innovatieve waterzuiveringsinstallatie verwerkt al het ongezuiverde afvalwater van de deelnemende bedrijven.

In vier stappen, met onder meer een natuurlijk rietfilter, wordt ongeveer 75 procent van het afvalwater omgezet in water dat direct geschikt is als gietwater voor gewassen. Het resterende deel gaat nog naar de rioolzuiveringinstallatie om restanten fosfaat en stikstof uit het water te halen. 

Bij een wateroverschot wordt water teruggebracht in de bodem. Bij een watertekort is het mogelijk slootwater aan de kringloop toe te voegen. Het systeem levert de tuinders een lagere waterprijs per kuub op. Door verminderde onttrekking van grond- en oppervlaktewater en door water terug te leveren, is de kans op verzilting van de bodem bovendien veel kleiner.

Export

De AquaReUse is een volledig Nederlands project en ontwikkeld door Aqua Terra-Nova uit Naaldwijk. De ontwikkelde, vrijwel gesloten waterkringloop is de eerste ter wereld. In het buitenland bestaat al veel belangstelling voor het project. De watersparing maakt de installatie voor regio's met onvoldoende grondwater of een gebrek aan schoon water aantrekkelijk.

Volgens ontwikkelaars, waaronder het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en hoofdaannemer PB techniek, is AquaReUse door het relatief eenvoudige ontwerp en het kleine oppervlak ook zeer geschikt voor de export. In volgende ontwerpen wordt de techniek gecombineerd met de verwerking van organische reststromen waardoor een vrijwel gesloten kringloop in de voedselproductie ontstaat. 

Bekijk een filmpje over de AquaReUse:

Bron: AquaReUse, Aqua Terra-Nova, de Weekkrant | Foto: AquaReUse