01-06-2015 18:03 | Door: Jerom van Gemert

Het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) concludeert na onderzoek dat de productie van varkensvlees met lokaal geteeld veevoer zorgt voor minder CO2-uistoot en energiegebruik.

Voor het onderzoek is bepaald wat de CO2-uitstoot, energie-, land- en watergebruik zijn per kilogram geslacht varkensvlees.Transport van veevoer is één van de grootste oorzaken van CO2-uitstoot in de keten. Volgens het onderzoek kan een kortere transportafstand de CO2-uitstoot van de hele keten met ruim 10 procent verlagen. Bij bedrijven die lokaal veevoer gebruiken, veroorzaakt transport vier keer minder CO2-uitstoot.

Veevoer is verantwoordelijk voor 60 procent van de CO2-uitstoot. De helft hiervan is een gevolg van de veevoerproductie, 6 tot 17 procent van het transport. Het onderzoek toont ook aan dat ketens die restromen uit de voedingsmiddelenindustrie gebruiken als veevoer, het milieu veel minder belasten. In Nederland doen veel ketens dit al.

CLM deed  samen met het Italiaanse Research Centre on Animal Production onderzoek naar varkensvleesketens in Nederland en Italië. Er zijn drie Nederlandse en twee Italiaanse ketens met elkaar vergeleken.

Bron: CLM | Foto: Martin Abegglen via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)