02-06-2015 12:11 | Door: Willemien Groot

De Nederlandse melkveehouderij is een nieuwe type duurzame stal rijker. De Kwatrijnstal is energieneutraal en diervriendelijk.

De eerste Kwatrijnstal van Nederland staat bij een biologisch boerenbedrijf in Kaatsheuvel, Noord-Brabant. De stal biedt onderdak aan 70 melkkoeien. De energieneutrale stal en melkmachine draaien geheel op een zonnepaneleninstallatie op het dak van de stal. Het stroomoverschot wordt geleverd aan vijftien huishoudens in Kaatsheuvel.

Andere technologische innovaties houden het vee langer gezond en leiden tot een lagere uitstoot van ammoniak. Nieuw in de Kwatrijnstal is de gescheiden inzameling van vaste mest en urine. De urine gaat via aparte afvoerbuizen naar een opvangbassing. De mestrobot, een geautomatiseerde bezem, verwijdert de vast mest. Door die aparte inzameling is de ammoniakuitstoot lager dan in een gewone stal, zo'n 4,9 kilo per ligplaats per jaar.

Sterker vee

De stal is geheel open, zodat de koeien altijd naar buiten kunnen. Het vee is het grootste deel van het jaar buiten en graast op land dat eigendom is van Natuurmonumenten. De open stal draagt bij aan sterkere koeien met een grote weerstand. Uit onderzoek blijkt dat de dieren minder gevoelig zijn voor ontstekingen aan de uiers en hoeven.

De bouw van de stal is de afgelopen winter begonnen. Bij het project is een consortium van bedrijven betrokken, waaronder aannemersbedrijf Van de Sande en Antonissen Agrarisch Advies. De Wageningen Universiteit speelde een belangrijke rol bij het ontwerp van de Kwatrijnstal.

Bron: Kwatrijnstal, AgriHolland, RVO | Foto: Kwatrijnstal.com