16-06-2015 09:49 | Door: Jerom van Gemert

De landbouwsector heeft veel water nodig. Maar door droogte is er in veel gebieden te weinig water beschikbaar. Verschillende innovatieve oplossingen helpen landbouwers door de watercrisis.

In de Amerikaanse staat Californië zijn vanwege de extreme droogte maatregelen aangekondigd voor boeren. Van veel boeren zijn voor het eerst in 40 jaar de rechten ingetrokken om water te pompen uit rivieren. Wetenschappers voorspellen bovendien dat droogte en watertekort zullen toenemen. Boeren in Californië en andere droge gebieden op de wereld moeten daar dan ook op inspelen.

Van zout naar zoet met zonne-energie

De Nederlandse kassenbouwer Van der Hoeven bouwt in Australië een megakas die volledig draait op zonne-energie en zeewater. Het bedrijf bespaart naar schatting 700 miljoen zoetwater. 

De kas is voorzien van een thermische zonne-installatie en een ontziltingsfabriek. De thermische installatie zet zonlicht en water met behulp van spiegels om in stoom. De stoom wordt gebruikt voor de ontzilting van zeewater en voor de opwek van stroom en warmte voor de kassen. Van der Hoeven bouwt de kas in opdracht van het Australische tuinbouwbedrijf Sundrop Farms. De oplevering staat gepland voor 2016. 

Zilte aardbeien

Zoetwater raakt in delen van de wereld op maar er is meer dan genoeg zout water beschikbaar. De meeste gewassen zijn alleen niet zouttolerant. De ontwikkeling van planten die op brakke of zilte grond groeien is één van de oplossingen voor het tekort aan zoet water.

Het Texels Zilt Proefbedrijf ontwikkelt zouttolerante landbouwgewassen. In 2014 bracht het bedrijf zouttolerante aardappelen op de markt, en het teelt al succesvol bieten, gerst en zelfs aardbeien met zout kwelwater. De zouttolerante gewassen zijn het resultaat van jarenlang verdelen en testen.

Het Masdar Institute of Science and Technology in Abu Dhabi ontwikkelt een landbouwproject dat in de woestijn zowel vissen en biobrandstof produceert. De planten zijn zouttolerant en leven van de poep in het zeewater waar vissen in gekweekt zijn. De planten zijn geschikt voor de productie van bio-ethanol.

Lease it or loose it

Een oplossing die direct van toepassing is voor de boeren in Californië is bedacht door de Amerikaanse start-up Sustainable Water and Innovative Irrigation Management (SWIIM). Boeren kunnen de software van het bedrijf gebruiken voor adviezen over zaaigoed, opbrengst en waterbesparende maatregelen. Daarnaast is SWIIM een platform waar de boeren hun wateroverschotten kunnen verkopen, ofwel leasen.

De handel in wateroverschotten maakt een einde aan verspilling. En de besparende maatregelen leveren de boer extra geld op, zonder dat hij zijn rechten verliest. SWIIM breidt dit jaar uit naar Californië.  

Bron: AgriHolland | Foto: Ian Sane via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)