19-06-2015 10:26 | Door: Willemien Groot

Het aantal gecertificeerde Nederlandse rundveestallen is in 2014 fors toegenomen. Vooral de melkveehouderij investeert in een duurzame stal.

In 2014 bouwden 320 melkveehouders een stal volgens de richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Melkveehouders ontvingen bijna de helft van het aantal ontwerpcertificaten dat vorig jaar is uitgegeven. Dat meldt de Stichting Milieukeur

Volgens de stichting is de toename deels te verklaren door de afschaffing van het melkquotum. Melkveehouders hebben zich voorbereid op uitbreiding van de veestapel. Ook hebben boeren bestaande stallen vervangen door een duurzamer onderkomen.

Het aantal ontwerpcertificaten voor varkens- en pluimveehouderijen nam in 2014 juist af. Die bedrijven stapten al eerder over. Voor die sectoren werd in 2013 al strengere wetgeving voor dierhuisvesting van kracht.

Belastingvoordelen

Boeren die bouwen volgens de richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij kunnen in aanmerking komen voor belastingvoordelen. De stal moet onder meer voldoen aan een aantal eisen op het gebied van ammoniakuitstoot, diergezondheid, dierenwelzijn en energie-efficiëntie.

De certificering voor duurzame stallen geldt onder meer voor melkvee, melkgeiten, pluimvee, varkens en viskwekerijen. Tussen 2007 en 2014 zijn volgens de MDV ruim 3.000 gecertificeerde stallen gebouwd. Bijna 1000 stallen zijn nog in aanbouw.

Bron: Stichting Milieukeur, Maatlat Duurzame Veehouderij | Foto: Bert Knot, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)