24-06-2015 07:44 | Door: Willemien Groot

De Europese satelliet Sentinel 2A gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de optimalisatie van de landbouw. De satelliet bestudeert de vegetatie en het water op het aardoppervlak.

De gedetailleerde beelden van Sentinel 2A van de Europese ruimtevaartorganisatie Esa zijn onder meer te gebruiken voor de ontwikkeling van precisielandbouw. Uit de data is direct informatie te halen over de gezondheid van gewassen en de lokale grondwaterstand. Ook is in een vroeg stadium een voorspelling te doen over de eindopbrengst van de oogst.

Boeren kunnen met de data van de satelliet in het groeiseizoen veel sneller ingrijpen, bijvoorbeeld door aangepaste bemesting of door het bestrijden van plantenziekten. De satelliet stuurt om de paar dagen nieuwe beelden naar de aarde. Daardoor hebben boeren de beschikking over de meest actuele informatie.

Klimaatverandering

Volgens de Esa zijn de camerabeelden ook bruikbaar bij de zoektocht naar nieuwe landbouwgebieden. Daarnaast levert de satellietinformatie over ontbossing en de gesteldheid van wateroppervlakken op aarde.

Sentinel 2A maakt deel uit van een netwerk van Europese satellieten dat een compleet beeld moet geven van het aardoppervlak. De data worden onder meer gebruikt voor milieuprogramma's en maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Bron: ESA, Foto: ESA