10-07-2015 13:36 | Door: Willemien Groot

Een veeteeltbedrijf en een mangaan-mijn in Australië beginnen nog dit jaar een gezamenlijke proef voor de teelt van gewassen. De boerderij recyclet het afvalwater van het mijnbouwbedrijf.

De proef op 38 hectare land vindt plaats aan de rand van de Great Sandy Desert, in de Pilbara-regio in het westen van Australië. Het is een extreem droog gebied, waar gemiddeld niet meer dan 50 millimeter regen per jaar valt. In de regio liggen ook grote ondergrondse waterreservoirs die landbouw mogelijk maken, meldt de Australische televisiezender ABC News.

Afvalwater

Het veeteeltbedrijf Warrawagine Cattle Company gebruikt tijdens het experiment het afvalwater van een nabijgelegen mangaan-mijn van Consolidated Minerals. Een kleinschalige proef met de teelt van alfalfa bleek vorig jaar zo succesvol, dat komend najaar wordt begonnen met de verbouw van haver, cassave en mais. 

3.000 hectare landbouwgrond

Het veeteeltbedrijf schat dat het afvalwater uit de mijn voldoende is voor de irrigatie van zo'n 3.000 hectare landbouwgrond. In combinatie met ondergrondse bronnen zou een gebied van 12.000 hectare haalbaar zijn.

Iets centraler in de Pilbara-regio werken een ijzerertsmijn van Rio Tinto en een veeteeltbedrijf al samen bij hergebruik van afvalwater. In die samenwerking is de oogst uitsluitend bedoeld als veevoer. De veeboer heeft een oppervlakte van 850 hectare in gebruik.

Nieuwe graanschuur

Ook de opbrengst uit de pilot in de Great Sandy Desert gaat in eerste instantie naar het vee. De Warrawagine Cattle Company wil de eigen grond met een combinatie van grondwater en afvalwater op termijn ontwikkelen tot een nieuwe graanschuur voor Australië. Onderdeel van het experiment is verder de verwerking van reststromen tot biogas. Biobrandstof kan diesel voor de irrigatie-installaties vervangen en mogelijk deels bijdragen aan de energievoorziening voor de mijn. 

De proef op de 38 hectare grond gaat twee jaar duren. Het bedrijf test met ondersteuning van het Australische ministerie van Landbouw ruim dertig verschillende gewassen. Bij een geslaagde pilot wil het bedrijf uitbreiden naar 12.000 hectare, en voedsel voor menselijke consumptie verbouwen.

Bron: ABC News, Total Eden, Australische ministerie van Landbouw | Foto: David, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)