28-07-2015 12:26 | Door: Chris Thijssen

Het gebruik van een twee isolerende schermen in de amaryllisteelt levert forse besparingen op. In een jaar tijd kan 25 procent energie worden bespaard.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw, GreenQ Improvement Centre en LTO Glaskracht Nederland in opdracht van Kas als Energiebron. Hierbij werd in een amarylliskas van het GreenQ Improvement Centre een energiezuinige klimaatregeling geïnstalleerd.

Ook werd er een tweede energiescherm geplaatst. Een energiescherm is een geweven kunststof doek, dat boven in een kas wordt opgehangen. Dit scherm beperkt de uitstraling van warmte naar het kasdak, terwijl het zonlicht vrijwel volledig doorlaat.

Samen met telers en een teeltadviseur zijn het klimaat en het energieverbruik in de amarylliskas gemonitord. Indien nodig werd het klimaat bijgestuurd. Hieruit blijkt dat een tweede energiescherm forse besparingen oplevert.

25 procent minder energie

In de amaryllisteelt worden twee fases onderscheiden: de trek van de bloemen en de bolgroei. Voor deze twee fases samen is met de schermen en de verbeterde klimaatregeling 17,5 kubieke meter gas per vierkante meter verbruikt.

In het vergelijkingsjaar in dezelfde kas, met één energiescherm en standaard klimaatregeling, is 23,4 kubieke meter gas per vierkante meter verbruikt. De extra maatregelen besparen de telers daarmee een kwart op de gasrekening.

Geen geknakte stengels

Op verzoek van de BCO zijn drie houdbaarheidsproeven uitgevoerd om na te gaan of door het toepassen van de energiezuinige klimaatregeling geen Bent Neck-problemen ontstaan. Bent Neck is het knakken van bloemstelen wanneer deze de bloemen na droog transport in dozen, bij de detaillist in het water worden gezet.

Vermoed wordt dat een hoge luchtvochtigheid in de kast deze problemen verergert. In het experiment vertoonden bloemen uit de energiezuinige kas echter geen Bent Neck-problemen.

Bron: Kas als Energiebron | Foto: Leo Schaap, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)