04-08-2015 14:34 | Door: Chris Thijssen

Brazilië en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten voor de aanplant van 12 miljoen hectare nieuw bos in het Amazonegebied. Op deze grond willen de landen biomassa ontwikkelen voor het opwekken van energie.

Doel is om in 2030 in beide landen een vijfde van de energie uit hernieuwbare energiebronnen op te wekken. Het initiatief is onderdeel van het nieuwe klimaatpartnerschap tussen de VS en Brazilië.

De Braziliaanse president Dilma Roussef en president Barack Obama zien grote kansen voor het ontwikkelen van biomassa als energiebron op ongebruikte grond in Brazilië.

Door, in plaats van fossiele brandstoffen, duurzame biomassa te gebruiken voor het opwekken van energie, verwachten ze vooral de uitstoot van broeikasgassen in de Braziliaanse ijzer- en staalindustrie te verlagen. Dat is de grootste industrie van het Zuid-Amerikaanse land.

Hernieuwbare energie

Eerder bleek al dat om het percentage van 20 procent hernieuwbare energie te bereiken, de VS zijn productie van hernieuwbare energie moet verdrievoudigen. Voor Brazilië betekent de ambitie een verdubbeling van de productie van hernieuwbare energie. In de overeenkomst is de ontwikkeling van waterkracht niet opgenomen.

Onlangs sloot president Obama een vergelijkbare overeenkomst met China. De Chinese overheid zegde toe zich in te spannen om CO2-uitstoot te verlagen.

Bron: Bioenergy Crops | Foto: International Center for Tropical Agriculture, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)